همه دسته بندی ها

غذای سبک

صفحه اصلی >  کاربرد >  غذای سبک

اپلیکیشن‌ها

اجاق پیتزا نقاله تجاری در صنایع زیر به طور گسترده ای استفاده می شود مانند پیتزا فروشی، رستوران ها، کامیون های حمل غذا، کافه تریا، هتل ها، نانوایی ها...