همه دسته بندی ها

سبزیجات

صفحه اصلی >  کاربرد >  سبزیجات

اپلیکیشن‌ها

اجاق پیتزا نقاله تجاری در صنایع زیر به طور گسترده ای استفاده می شود مانند پیتزا فروشی، رستوران ها، کامیون های حمل غذا، کافه تریا، هتل ها، نانوایی ها...