همه دسته بندی ها

غذای اصلی

صفحه اصلی >  کاربرد >  غذای اصلی

اپلیکیشن‌ها

اجاق پیتزا نقاله تجاری در صنایع زیر به طور گسترده ای استفاده می شود مانند پیتزا فروشی، رستوران ها، کامیون های حمل غذا، کافه تریا، هتل ها، نانوایی ها...