همه دسته بندی ها

غذای دریایی

صفحه اصلی >  کاربرد >  غذای دریایی

اپلیکیشن‌ها

اجاق پیتزا نقاله تجاری در صنایع زیر به طور گسترده ای استفاده می شود مانند پیتزا فروشی، رستوران ها، کامیون های حمل غذا، کافه تریا، هتل ها، نانوایی ها...